Kardinal Stick เตือน ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมที่มีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

cig smoke affects children health

Kardinal Stick เตือน ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมที่มีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

               เนื่องจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลกครึ่งหนึ่งของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมทั่วโลกในปัจจุบันจะเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมหลายคนจะต้องเสียชีวิตในแต่ละปีด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมือสองแม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นจะนำมาซึ่งโรคภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และทำให้เกิดการเสพติดก็ตามแต่ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมยังคงถูกกำหนดให้เป็นสินค้าถูกกฎหมายจนถึงปัจจุบันและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับ ควันผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมซึ่งจะมีผลต่อร่างกายอย่างมาก ได้แก่ กลุ่มเด็ก Kardinal Stick จึงมีบทความที่จะมาเตือนถึง ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมที่มีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

               จากการวิจัยพบว่า ควันผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของเด็กโดยตรงมีเด็กทั่วโลกกว่า 700,000,000 คนได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมือสองจากการสัมภาษณ์หรือพูดกรมซึ่งกลุ่มเด็กวัยต่างๆนั้นในช่วงอายุที่ต่ำกว่าห้าขวบจัดเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างมากเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการเช่นระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กยังไม่ได้รับการพัฒนาที่เต็มที่จะส่งผลให้ร่างกายนั้นไม่สามารถต้านทานสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เด็กที่สูดดมเอาควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ผู้อื่นสู่เข้าร่างกายไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในบ้านรวมถึงสถานที่อื่นๆทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงการกำเริบถึงโรคหืดได้อีกด้วย

บ้านเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด

               จากการวิจัยพบว่า การได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในกลุ่มเด็กที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงร้อยละ 70% ได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจากบ้านและเป็นพื้นที่อันตรายที่เด็กได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากที่สุด ในขณะการผู้ที่ได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจากพื้นที่สาธารณะกลับมีจำนวนที่น้อยกว่าเมื่อพื้นที่ปลอดภัยอย่างบ้านได้กลายเป็นจุดเสี่ยงที่เด็กได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากกว่าพื้นที่สาธารณะอื่นๆแล้วนั้นปัจจัยสำคัญล้วนมาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เคยชินกับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมภายในบ้านโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กที่อยู่ใกล้ชิด                  

               ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบดีว่า ในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง แต่ไม่สามารถเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้และมีผู้ใหญ่อีกจำนวนไม่น้อยที่ทราบเช่นกันว่า เด็กที่สูดควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะได้รับอันตรายเทียบเท่าหรือร้ายแรงกว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมโดยตรงจะเห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมภายในบ้านนั้นส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอย่างมาก รวมถึงอาจเป็นโรคประจำตัวที่ติดตัวเด็กไปตลอด เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่อยู่มากจึงทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่มาจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากกว่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่ไม่ได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม โดยการที่เด็กได้รับสารพิษจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มปอดมากกว่าเด็กปกติและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอีกด้วย จากผลทดสอบพบว่า เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีผู้ปกครองใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเข้าสู่ร่างกายอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่สมองมีการพัฒนาช้าสติปัญญาทึบ รวมถึงมีไอคิวที่ต่ำมากกว่าเด็กปกติ สื่อไปถึงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมตามพ่อแม่อีกด้วยและอิทธิพลของควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ได้รับสะสมมาตลอดเป็นประจำสม่ำเสมอในเด็กเล็กมากๆมีโอกาส 5 เท่าที่จะเกิดโรคไหลตาย

วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กได้รับ ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิม

               การที่เราจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เด็กนั้นได้รับผลกระทบจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมโดยตรงควรเริ่มจากที่บ้านหรือคนในครอบครัวหยุดใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพื่อสุขภาพของลูกน้อยรวมถึงคนในบ้าน หลีกเลี่ยงการพาลูกไปเจอสถานที่ที่มีโอกาสได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเยอะก็จะทำให้ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะได้รับควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมลงได้จะเห็นได้ว่าภัยร้ายของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นที่มีต่อเด็กมีอยู่มากผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงให้ลูกน้อยห่างไกลจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมถึงจะเป็นที่ดีที่สุด แต่กลับกันยังมีผู้ปกครองบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้ แต่ก็ไม่อยากให้เด็กหรือลูกหลานภายในบ้านได้รับอันตรายจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ตนเองได้ใช้ ซึ่งการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นในอดีตถือเป็นเรื่องที่ยากแล้วไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ในปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมชนิดใหม่ที่จะทำให้เลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้ถึง 90% คือการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นอกจากจะไม่ส่งผลเสียต่อตัวเด็กแล้วยังไม่ส่งผลเสียต่อตัวผู้ใช้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่นับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง เป็นการใช้ไอน้ำที่เลียนแบบควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของจริงโดยจะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากที่สุด สิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นคือ ไม่มีสารทาร์ หรือน้ำมันดิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งโดยหากใครที่อยากหาตัวช่วยในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เราจึงขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของคุณได้อย่างแน่นอน

Kardinal Stick Presenter Gallery

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
946 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด