เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอต เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปนะเภทหนึ่งที่มีแบตเตอรี่ในตัว เพื่อเป็นตัวสร้างความร้อนที่จะเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นไอระเหย โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมด 4 อย่าง อย่างที่หนึ่งคือโพรไพลีนไกลคอล อย่างที่สองคือกลีเซอรีน อย่างที่สามคือสารปรุงกลิ่นหรือรสชาติ และอย่างสุดท้านคือนิโคติน ส่วนประกอยสำคัญที่ทำให้คนเลือกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเริ่มต้นการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า ไฟสถานะที่อยู่บนตัวเครื่องจะเปิดขึ้น ซึ่งไฟสถานะของบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถบอกได้ถึงสถานะของแบตเตอรี่และสถานะการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้า การจะเริ่มต้นการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดเป็นไอระเหยได้นั้นก็ต้องมีส่วนประกอบอีกด้วย 3 อย่างคือตัวเครื่อง แบตเตอรี่และน้ำยา ซึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะเป็นตัวทำให้น้ำยา กลิ่นหรือรสชาติที่คุณเลือกสูบนั้นกลายเป็นไอระเหยให้คุณได้สูบ เมื่อคุณเริ่มต้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้าจากปากไปยังปอดและตอนนั้นแหละที่คุณจะได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย และสิ่งที่ทำให้คนหันมาสนใจและเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นนั้นก็เพราะไอที่เราพ่นออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่สารอันตรายเหมือนกับควันของบุหรี่แบบมวน จึงไม่ส่งผลให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างโรคมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ส่วนประกอบของ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของตัวเครื่องและน้ำยา ตัวเครื่องจะมีส่วนประกอบอยู่ 3 อย่างคือ แบตเตอรี่ ตัวทำความร้อน คอยล์ ขดลวดหรือสำลี และน้ำยา และในส่วนประกอบของน้ำยาประกอบไปด้วย 4 อย่าง ประกอบไปด้วย

 1. นิโคติน (Nicotine)

เป็นสารสกัดที่มาจากใบยาสูบและเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่พบได้ทั้งในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินที่คุณได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นสารที่ทำให้คุณติดบุหรี่ และทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูก กระตุ้น เพิ่มความดันโลหิต และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยระดับนิโคตินที่สามารถพบได้ในบุหรี่ไฟฟ้านั้นอยู่ในระดับ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ และระดับนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจะสเถียรมากกว่านิโคตินในบุหรี่มวน

 1. โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol)

เป็นสารสังเคราห์ที่องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันแล้วว่าเป็นส่วนประกอบที่ปลอดภัย สามารถ ใช้ได้ทั้งในอาหาร ยาและเครื่องสำอาง 

 1. กลีเซอรีน (Glycerine)

เป็นสารที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี แต่มีรสชาติหวานเล็กน้อยเป็นสารสังเคราห์ที่องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันแล้วว่าเป็นส่วนประกอบที่ปลอดภัย สามารถใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการ รับรองว่าเมื่อนำมาใช้เพื่อสูบไอในระยะยาวนั้นจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร

 1. สารปรุงกลิ่นและรสชาติ (Flavoring)

เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป เป็นสารที่เป็นส่วนสำคัญของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพราะจะ เป็นตัวส่งเสริมให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่สนใจ แต่ถึงอย่สงนั้นการเปลี่ยนจากการกินเป็นการสูบเข้าสู่ ร่างกายนั้นก็ยังไม่ได้รับรองเช่นกันว่ามันจะปลอดภัยกับร่างกาย 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ เพราะสารบาง สารอย่างเช่น สารไดอะซิติล ที่พบในป็อบคอร์น อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและปอดของผู้สูบได้

ประเภทของ บุหรี่ไฟฟ้า

เราขอแบ่งบุหรี่ไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิด และบุหรี่ไฟฟ้าระบบปิด หรือ พอตไฟฟ้า 

ซึ่งมีความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบดังนี้

 1. บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดสามารถเติมน้ำยาได้ด้วยตัวเอง บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดเป็นน้ำยาแบบเติมเอาไว้ ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน
 2. บุฟรี่ไฟฟ้าระบบเปิดสามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดไม่สามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ กำลังไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง
 3. บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดมีบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบแบบใช้ทิ้งคือไม่ต้องเปลี่ยนหรือเติมน้ำยา เพราะในบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมีน้ำยาและแบตเตอรี่ในตัว เมื่อใช้งานจนน้ำยาหมดก็สามารถทิ้งและเปิดใช้เครื่องใหม่ได้เลย

ข้อดีและข้อเสียของ บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้า

 1. บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน เนื่องจากการเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้รับคัวนหรือสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดจากใบยาสูบ
 2. ไม่มีกลิ่นติดตัว หมดปัญหากวนใจที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับกลิ่นที่มักจะติดตามเสื้อผ้าหรือนิ้วมือหลังการสูบบุหรี่แบบมวน
 3. ควบคุมระดับนิโคตินได้ บุหรี่ไฟฟ้าในหลาย ๆ แบรนด์สามารถเลือกระดับนิโคตินให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ อย่าง Relx สามารถเลือกได้มากถึง 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ 0 เปอร์เซ็นต์คือไม่มีนิโคตินเลย และเพิ่มไปที่ 1.8, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระดับนิโคติน 2 ระดับหลังเป็นระดับนิโคตินที่มีกลิ่นหรือรสชาติให้เลือกมากที่สุด
 4. ขนาดเล็ก น้ำหนัดเบา สามารถพกพาได้สะดวก และใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
 5. บุหรี่ไฟฟ้าใช้งานง่าย ถึงแม้ไม่มีประสบการณ์การสูบมาก่อนก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องเริ่มกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการใช้งานใด ๆ 
 6. บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่มวนในระยะยาว เพราะในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1 หัวสามารถสูบได้มากถึง 400 – 600 ครั้ง

ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

 1. บุหรี่ไฟฟ้ามีตัวเลือกที่มากเกินไป และเข้าได้ถึงง่ายมากในปัจจุบันทำให้มีผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยลดการเสพติดบุหรี่แบบมวนแต่อย่างเดียว แต่มีผู้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่แบบมวนมาก่อน และถือได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มจำนวนคนสูบบุหรี่ในทางใดทางหนึ่ง
 2. ถึงแม้ว่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบมวนแต่บุหรี่ไฟฟ้านั้นก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน ถึงยังจะไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ปัจจุบันก็มีผู้สูบที่ได้รับโรคที่เกิดจากการสูบบไอเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
 3. บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ถูกกฏหมาย ไม่สามาถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้อง

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
5,663 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด