เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอต เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปนะเภทหนึ่งที่มีแบตเตอรี่ในตัว เพื่อเป็นตัวสร้างความร้อนที่จะเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นไอระเหย โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมด 4 อย่าง อย่างที่หนึ่งคือโพรไพลีนไกลคอล อย่างที่สองคือกลีเซอรีน อย่างที่สามคือสารปรุงกลิ่นหรือรสชาติ และอย่างสุดท้านคือนิโคติน ส่วนประกอยสำคัญที่ทำให้คนเลือกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเริ่มต้นการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า ไฟสถานะที่อยู่บนตัวเครื่องจะเปิดขึ้น ซึ่งไฟสถานะของบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถบอกได้ถึงสถานะของแบตเตอรี่และสถานะการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้า การจะเริ่มต้นการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดเป็นไอระเหยได้นั้นก็ต้องมีส่วนประกอบอีกด้วย 3 อย่างคือตัวเครื่อง แบตเตอรี่และน้ำยา ซึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะเป็นตัวทำให้น้ำยา กลิ่นหรือรสชาติที่คุณเลือกสูบนั้นกลายเป็นไอระเหยให้คุณได้สูบ เมื่อคุณเริ่มต้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้าจากปากไปยังปอดและตอนนั้นแหละที่คุณจะได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย และสิ่งที่ทำให้คนหันมาสนใจและเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นนั้นก็เพราะไอที่เราพ่นออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่สารอันตรายเหมือนกับควันของบุหรี่แบบมวน จึงไม่ส่งผลให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างโรคมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ส่วนประกอบของ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของตัวเครื่องและน้ำยา ตัวเครื่องจะมีส่วนประกอบอยู่ 3 อย่างคือ แบตเตอรี่ ตัวทำความร้อน คอยล์ ขดลวดหรือสำลี และน้ำยา และในส่วนประกอบของน้ำยาประกอบไปด้วย 4 อย่าง ประกอบไปด้วย

 1. นิโคติน (Nicotine)

เป็นสารสกัดที่มาจากใบยาสูบและเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่พบได้ทั้งในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินที่คุณได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นสารที่ทำให้คุณติดบุหรี่ และทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูก กระตุ้น เพิ่มความดันโลหิต และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยระดับนิโคตินที่สามารถพบได้ในบุหรี่ไฟฟ้านั้นอยู่ในระดับ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ และระดับนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าจะสเถียรมากกว่านิโคตินในบุหรี่มวน

 1. โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol)

เป็นสารสังเคราห์ที่องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันแล้วว่าเป็นส่วนประกอบที่ปลอดภัย สามารถ ใช้ได้ทั้งในอาหาร ยาและเครื่องสำอาง 

 1. กลีเซอรีน (Glycerine)

เป็นสารที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี แต่มีรสชาติหวานเล็กน้อยเป็นสารสังเคราห์ที่องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันแล้วว่าเป็นส่วนประกอบที่ปลอดภัย สามารถใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการ รับรองว่าเมื่อนำมาใช้เพื่อสูบไอในระยะยาวนั้นจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร

 1. สารปรุงกลิ่นและรสชาติ (Flavoring)

เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป เป็นสารที่เป็นส่วนสำคัญของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพราะจะ เป็นตัวส่งเสริมให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่สนใจ แต่ถึงอย่สงนั้นการเปลี่ยนจากการกินเป็นการสูบเข้าสู่ ร่างกายนั้นก็ยังไม่ได้รับรองเช่นกันว่ามันจะปลอดภัยกับร่างกาย 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ เพราะสารบาง สารอย่างเช่น สารไดอะซิติล ที่พบในป็อบคอร์น อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและปอดของผู้สูบได้

ประเภทของ บุหรี่ไฟฟ้า

เราขอแบ่งบุหรี่ไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิด และบุหรี่ไฟฟ้าระบบปิด หรือ พอตไฟฟ้า 

ซึ่งมีความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบดังนี้

 1. บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดสามารถเติมน้ำยาได้ด้วยตัวเอง บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดเป็นน้ำยาแบบเติมเอาไว้ ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน
 2. บุฟรี่ไฟฟ้าระบบเปิดสามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดไม่สามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ กำลังไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง
 3. บุหรี่ไฟฟ้าระบบปิดมีบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบแบบใช้ทิ้งคือไม่ต้องเปลี่ยนหรือเติมน้ำยา เพราะในบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมีน้ำยาและแบตเตอรี่ในตัว เมื่อใช้งานจนน้ำยาหมดก็สามารถทิ้งและเปิดใช้เครื่องใหม่ได้เลย

ข้อดีและข้อเสียของ บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้า

 1. บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน เนื่องจากการเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้รับคัวนหรือสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เกิดจากใบยาสูบ
 2. ไม่มีกลิ่นติดตัว หมดปัญหากวนใจที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับกลิ่นที่มักจะติดตามเสื้อผ้าหรือนิ้วมือหลังการสูบบุหรี่แบบมวน
 3. ควบคุมระดับนิโคตินได้ บุหรี่ไฟฟ้าในหลาย ๆ แบรนด์สามารถเลือกระดับนิโคตินให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ อย่าง Relx สามารถเลือกได้มากถึง 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ 0 เปอร์เซ็นต์คือไม่มีนิโคตินเลย และเพิ่มไปที่ 1.8, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระดับนิโคติน 2 ระดับหลังเป็นระดับนิโคตินที่มีกลิ่นหรือรสชาติให้เลือกมากที่สุด
 4. ขนาดเล็ก น้ำหนัดเบา สามารถพกพาได้สะดวก และใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
 5. บุหรี่ไฟฟ้าใช้งานง่าย ถึงแม้ไม่มีประสบการณ์การสูบมาก่อนก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องเริ่มกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการใช้งานใด ๆ 
 6. บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่มวนในระยะยาว เพราะในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1 หัวสามารถสูบได้มากถึง 400 – 600 ครั้ง

ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

 1. บุหรี่ไฟฟ้ามีตัวเลือกที่มากเกินไป และเข้าได้ถึงง่ายมากในปัจจุบันทำให้มีผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยลดการเสพติดบุหรี่แบบมวนแต่อย่างเดียว แต่มีผู้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่แบบมวนมาก่อน และถือได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มจำนวนคนสูบบุหรี่ในทางใดทางหนึ่ง
 2. ถึงแม้ว่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบมวนแต่บุหรี่ไฟฟ้านั้นก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน ถึงยังจะไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ปัจจุบันก็มีผู้สูบที่ได้รับโรคที่เกิดจากการสูบบไอเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
 3. บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ถูกกฏหมาย ไม่สามาถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้อง

ข้อดี ของ บุหรี่ ไฟฟ้า เป็น หัวข้อ ที่ น่าสนใจ และ ได้รับ ความนิยม อย่างกว้างขวาง ใน ปัจจุบัน การเลิก สูบ บุหรี่ สมุนไพร และ เปลี่ยนมา ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า อาจเป็น ทางเลือก ที่ ดี สำหรับ ผู้ที่ ต้องการ ลดความเสี่ยง ทางสุขภาพ หากเปรียบเทียบ กับ บุหรี่ สมุนไพร ที่มี การเผาเพื่อให้เกิด ควัน ที่อาจ มี สารพิษ และ ฝุ่น ของ สารเคมี ที่อาจก่อ ให้เกิด ภาวะแพ้ ภูมิต้านทาน การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ช่วยลด ความเสี่ยง ใน การเป็น โรคหัวใจ โรคปอด และ ภูมิต้านทาน ต่ำลง นอกจากนี้ ยังไม่มี ควันที่มี กลิ่นนำมากัดกิน ร่างกาย และ ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ ผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า สามารถ สนุกกับ รสนิยม ที่หลากหลาย ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการออกแบบ ที่สวยงาม และ ขนาดเล็กเล็ก บุหรี่ ไฟฟ้า ยังเหมาะสำหรับ การพกพา และ ใช้งาน ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น การนั่ง รถเมล์ ท่องเที่ยว หรือ มานั่งที่ ร้านกาแฟ เมื่อเปรียบเทียบ ประโยชน์ และ ความสะดวกสบาย ที่ บุหรี่ ไฟฟ้า นำมาให้ จึงไม่แปลกที่ ว่ามันได้รับ ความนิยม และความน่าสนใจ ในสังคม คนยุคใหม่ ควรคำนึงถึง ประโยชน์ และ ความปลอดภัย ในการใช้งาน ของ บุหรี่ ไฟฟ้า เพื่อให้ได้ ความสุข และ การสูบ ที่ดีที่สุด ให้กับ ชีวิต ประจำวัน

บุหรี่ไฟฟ้า Pod แบรนด์อื่นๆที่ขายใน SiamKS

นอกจากที่เรากล่าวมาด้านบนนั้น ก็ยังมีแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆที่ขายในเว็บของเราอีก อาทิ Infy Jues และ VMC รายละเอียดคร่าวๆของแต่ละแบรนด์ มีดังนี้

1. Infy แบรนด์ที่ได้ฉายาว่าเป็น พอตมีไฟ ได้ชื่อเรื่องความสวยงาม ที่มีจุดเด่นตรงไฟ LED และตัวหัวพอตที่ใส มองเห็นน้ำยาด้านใน ไม่เหมือนใคร การใช้งานก็มีระบบที่เสถียรไม่เป็นรองใคร

2. Jues เป็นแบรนด์ที่ใครหลายคนอาจยังไม่รู้จัก เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่ธรรมดา น้ำยาของทางแบรนด์สามารถเก็บรักษาได้ถึง 18 เดือนเลยทีเดียว

3. VMC เป็นพอตไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกใจนักสูบอยู่แล้วสำหรับพอตชนิดนี้ และทางแบรนด์ก็ออกแบบระบบออกมาได้ดีในการใช้งาน สะดวกสบาย ใช้หมดก็ทิ้งได้ทันที

บุหรี่ไฟฟ้า Pod Kardinal Stick ส่งด่วน กรุงเทพฯและปริมณฑล

เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นจากนักสูบพอต นั่นก็คือ หัวพอตหรือน้ำยาหมดกะทันหัน โดยไม่ได้มีเตรียมสต๊อกของตัวเองไว้ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเหล่านั้น นักสูบจะเป็นกระวนกระวาย เพราะต้องรอส่งไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน 1-3 วัน ก็คือไม่ทันใช้งานนั่นเอง เราจึงมีบริการส่งด่วน สำหรับท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น โดยจัดส่งเป็นรอบๆ ใช้เวลารอ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หรือบางทีก็อาจจะไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งนักสูบให้ความสนใจกับบริการนี้เป็นอย่างมาก และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะค่าบริการนั้นก็มีราคาที่ย่อมเยาว์ สั่งปุ๊บได้ปั๊บ ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป คราวนี้เมื่อหัวพอตของคุณน้ำยาหมด ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เมื่อมี KSman (จัดส่งด่วนเฉพาะสินค้าแบรนด์ Kardinal Stick เท่านั้น)

ข้อดีของการสั่ง บุหรี่ไฟฟ้า จากเว็บของเรา

 • สินค้าถูกนำเข้าโดยเราเองเป็นของแท้ 100% มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • มีหลายแบรนด์ให้เลือกเปรียบเทียบ เพราะนักสูบแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน บางแบรนด์อาจจะเหมาะสมกับอีกคน แต่อาจไม่เหมาะสมกับอีกคน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของนักสูบ และคุณสมบัติของพอตไฟฟ้า ซึ่งคุณควรเลือกพอตไฟฟ้าที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • สั่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แอดมินตอบไวมาก สุภาพ ตอบได้ทุกข้อสงสัยของลูกค้า คุณไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ หากสนใจและอยากสอบถามข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสินค้า ให้คุณแอดไลน์ที่หน้าเว็บของเราได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินสแตนบายรอตอบคำถามที่ Line Official ของเรา
 • มีบริการส่งถึงบ้านทั้งแบบขนส่งเอกชน DHL 1-3 วันถึง จัดส่งทั่วประเทศ และแบบส่งด่วนโดย KSman รอรับได้เลย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
 • ราคามาตรฐานในท้องตลาด ไม่อัพราคาสูง มีโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้าตลอด

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @techstore (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
5,030 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด