Tag Archives: มะเร็งปอด

Kardinal Stick บอกอันตราย! แคดเมียม สารก่อมะเร็ง ในปอดพบในบุหรี่แบบดั้งเดิม

cadmium lung cancer found cig

ในควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมยังมีสารพิษอีกมากมายที่จะนำพาให้ก่อเกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคดเมียม ที่นับว่าเป็นแหล่งก่อเกิดมะเร็งปอดที่สำคัญโดยพบสารประกอบนี้ในผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม Kardinal Stick จึงพามารู้จักกับสารอย่าง แคดเมียม ว่ามีอันตรายอย่างไรบ้าง

Ks Kardinal Stick แนะนำอาหาร 3 สิ่ง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งปอด

Kardinal Stick Lung health

มะเร็งปอด นับว่าเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ที่ทำให้มีอัตราผู้เสียชีวิตในแต่ละปีติดอันดับผู้เสียชีวิตมากมะเร็งปอดมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ซึ่งคิดเฉลี่ยเป็นตัวเลข จากกรมอนามัยโลกเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และนานวันดูจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และแพร่สู่ผู้คนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่ได้รับควันเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงมลภาวะเหล่านี้ไม่ได้ วันนี้ Kardinal Stick จึงหยิบนำวิธีเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทุกวันเพื่อชำระล้างบำรุงปอดของคุณให้ยังคงมีประสิทธิภาพและสะอาด

3,835 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด