Kardinal Stick บอกอันตราย! แคดเมียม สารก่อมะเร็ง ในปอดพบในบุหรี่แบบดั้งเดิม

cadmium lung cancer found cig

Kardinal Stick บอกอันตราย! แคดเมียม สารก่อมะเร็งปอดที่พบในผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิม

               ในควันผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมจะมีสารประกอบต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิดในจำนวนนี้นับว่า มี สารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิดโดยที่ 10% ของสารประกอบในควันผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมจะเป็นอณูเล็กๆของสาร ที่สำคัญและเป็นอันตราย ได้แก่ สารนิโคติน และ ทาร์ ซึ่งเป็นตัวการอย่างยิ่งที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็ง และส่วนอีก 90% นับว่าเป็นแก๊สชนิดต่างๆที่สำคัญและเป็นอันตรายต่อระบบร่างกายมนุษย์อย่างมาก นอกจากนี้ในควันผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมยังมีสารพิษอื่นๆอีกมากมาย ที่จะนำพาให้ก่อเกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคดเมียม สารอันตรายที่นับว่าเป็นแหล่งก่อเกิดมะเร็งปอดที่สำคัญโดยที่เราพบสารประกอบนี้ในผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม Kardinal Stick จึงพามารู้จักกับสารอย่าง แคดเมียม ว่ามีอันตรายอย่างไรบ้าง

แคดเมียม พิษจากโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง

               แคดเมียม สารก่อมะเร็ง เป็นโลหะหนักพี่ส่วนใหญ่เรามักจะพบปนเปื้อนอยู่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่มีการทำเมืองแร่ โรงงานผลิตไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจะแพร่กระจายในรูปแบบของฝุ่นหรือไอระเหย นอกจากนี้ยังสามารถกระจายอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ อีกด้วยซึ่งจะถูกดูดซึมซับเข้าไปในพืชและสัตว์น้ำโดยที่เรามีโอกาสได้รับสารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายอย่างไม่รู้ตัว  

               นับว่าเป็นสารพิษที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะถือว่าเป็นโลหะที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากสารชนิดนี้จะสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ 2 ทางคือ การที่เราทานอาหาร อาหารที่เราทานมาพบว่ามีการปนเปื้อนของสังคมซึ่งเมื่อสาธิตนี้มีความเข้มข้นที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราจะถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารแล้วลำเลียงไปตามกระแสเลือดพร้อมกับเม็ดเลือดและจะจับโปรตีนสร้างเป็นการประกอบเชิงซ้อนและทำการส่งไปที่ไต จึงทำให้กลุ่มโรคสารพิษเรื้อรังที่ไต โดยที่มีการวิจัยจากคณะแพทย์ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ว่า เมื่อสารพิษนี้ได้ทำปฏิกิริยากับร่างกายของเรา ร่างกายของเราจะไม่สามารถขับออกในระยะเวลาสั้นๆได้ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษามากกว่า 30 ปีหรืออยู่กับเราไปตลอดชีวิต และอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถรับปริมาณของ สารก่อมะเร็ง สารชนิดนี้เข้าไปในร่างกายของเราได้คือการที่เราหายใจเอาสารชนิดนี้เข้าไปโดยที่สารชนิดนี้จะปนเปื้อนมากับฝุ่นละอองต่างๆบนอากาศรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นจะได้รับปริมาณของสารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายในเวลาที่สูด การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสารพิษชนิดนี้เป็น 2 เท่ามากกว่าคนปกติ สารชนิดนี้นับว่าเป็นตัวการอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดและการสัมผัสกับสารชนิดนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากและไต แต่ไม่ส่งผลรุนแรงเท่ากับมะเร็งปอดซึ่งนับว่าอันตรายและรุนแรงเป็นอย่างยิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สารนี้เค้าสู่ร่างกายเราโดยตรง เพราะระยะเวลาในการรักษาจะใช้เวลานานและไม่ได้รับการวิจัยที่ออกมายืนยันแน่ชัดว่า สารชนิดนี้จะสามารถขับออกมาจากร่างกายของเราให้หายขาดได้

Kardinal Stick กับการป้องกันพิษจาก แคดเมียม สารก่อมะเร็ง

               สำหรับการป้องกันพิษจากแคดเมียม สำหรับผู้ที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมนับว่าเราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงและให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด รวมทั้งเอกซเรย์ปอดเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นว่าเรามีปริมาณสารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายเราหรือไม่  ผู้ที่ทำงานในด้านอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่คอยป้องกันและอยู่ในที่อากาศถ่ายเทอยู่เสมอแต่ไม่นับว่ารุนแรงเท่ากับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมเราจะได้รับสารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงเทียบเท่ากับการดูดพิษสารชนิดนี้เข้าไปวิธีที่จะหลีกเลี่ยงได้มีทางเดียวคือจำเป็นต้องเลิกใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมโดยเด็ดขาดในแนวทางการป้องกันสำหรับสารพิษชนิดนี้

               แต่สำหรับการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมองว่ายากและไม่สามารถทำได้ แต่แท้จริงแล้วการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมหรือบุหรี่มวนในปัจจุบันมีการรักษาให้หายได้จากการเข้ารับการบำบัดหรือการทานยาถอนนิโคตินซึ่งก็นับว่าเป็นวิธีที่เราต้องทรมานเช่นกันจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมแนวใหม่ ที่จะทำให้การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีนวัตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แนวใหม่คือ การหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างบุหรี่ไฟฟ้า,พอตไฟฟ้า เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยที่ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นมีสารเพียงอย่างเดียวคือ สารนิโคติน แต่สารนิโคตินในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นมีระดับที่เราสามารถเลือกได้และหากเราเลือกระดับสารนิโคตินที่ไม่มากเกินกว่าร่างกายเราจะได้รับจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่อย่าง Kardinal Stick ซึ่งจะทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง kardinal stick คืออะไร ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick มีการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ในด้านของความรู้สึกในการใช้ มีการดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ Kardinal Stick จะไม่มีสารที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งเช่น สารทาร์อีกด้วยเพราะไม่มีการเผาไหม้เช่นเดียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมทั่วไป จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและจะไม่สามารถกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่แบบดั้งเดิมได้อีก นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจอยากลองเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมแบบไม่หักดิบจนเกินไป ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ Kardinal Stick จึงผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของทุกคน

Kardinal Stick Presenter Gallery

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
4,379 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด