ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อ Relx แต่ละรุ่น เพื่อความปลอดภัย

Relx แต่ละรุ่น

            สิ่งสำคัญในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือความปลอดภัย และ Relx ก็คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี พอตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เราต้องสูบไอเข้าไปในร่างกายของเรา ไม่ว่าผ่านปากหรือผ่านปอด ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกซื้อพอตไฟฟ้าของ Relx แต่ละรุ่น เราอยากให้คุณได้ทราบถึงคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเลือกใช้พอตไฟฟ้า

            เพื่อความปลอดภัยในการใช้พอตไฟฟ้าของ Relx แต่ละรุ่นนี่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งาน อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุมทั้งหมด หรือได้ทุกสถานการณ์ ผู้ใช้งานพอตไฟฟ้า Relx ต้องใช้ความระมัดระวังและคอยมั่นบำรุงรักษาพอตไฟฟ้าของคุณอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และผลกระทบต่าง ๆ จากการใช้พอตไฟฟ้า 

Relx แต่ละรุ่น มีรุ่นอะไรบ้าง

Relx Devices

1.     Relx Classic หรือ Relx Zero

2.     Relx Infinity

3.     Relx Essential

4.     Relx Artisan

5.     Relx Infinity Plus

Disposable Vape (พอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง)

1.     Relx Pixel

2.     Relx Bar

8 ข้อที่ต้องรู้ก่อนและหลังการใช้งานพอตไฟฟ้า Relx แต่ละรุ่น

1.     การใช้งาน

การใช้งานพอตไฟฟ้า Relx แต่ละรุ่น และใน พอตไฟฟ้า ชนิดอื่น ๆ โปรดระมัดระวังเมื่อใช้งาน หรือพกพาอุปกรณ์พอตไฟฟ้าของคุณไปยังสถานที่ต่าง ๆ พอตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยโลหะ แบตเตอรี่ ขดลวดทำความร้อน และอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ละเอียดอ่อน หากพอตไฟฟ้าของคุณตกหล่น ไหม้ เจาะ ถูกบีบ หรือสัมผัสกับของเหลว พอตไฟฟ้าของคุณอาจได้รับความเสียหายได้ หากคุณสงสัยว่าพอตไฟฟ้าของคุณ หรือแบตเตอรี่ของพอตไฟฟ้าของคุณเสียหาย ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อกับผู้เชียวชาญหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Relx

2.     แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของพอตไฟฟ้าแบรนด์ Relx เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งติดอยู่กับตัวเครื่อง สามารถชาร์จซ้ำได้ และผู้ใช้งานไม่ควรถอด หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ แยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ นอกจากนั้นการถอดแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดประกายไฟ เกิดความร้อนที่สูงเกินไป และอาจส่งผลที่ร้ายแรงที่สุดก็คือไฟไหม้ การระเบิดหรือการปล่อยสารเคมีอันตรายที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานบาดเจ็บได้

3.     หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือความร้อน

การใช้งานพอตไฟฟ้าของคุณไม่ควรวางพอตไฟฟ้าของคุณไว้ใกล้กับแหล่งความร้อน หรือแสงแดดโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น คอนโซลรถ หรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส) การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงจะทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติและอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการปล่อยสารเคมีอันตราย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะไหม้ หรือระเบิดหากถูกความร้อนหรือถูกเผา

4.     หลีกเลี่ยงกระแสไฟฟ้าเกิน

พอตไฟฟ้า ของ Relx แต่ละรุ่นประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทนต่อกระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับหนึ่ง การปล่อยให้พอตไฟฟ้าสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าเกินค่าสูงสุด อาจทำให้แบตเตอรี่ของพอตไฟฟ้าร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้พอตไฟฟ้าร้อนเกินไปและลุกเป็นไฟได้

5.     การสัมผัสสารเคมี

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วยสารเคมีที่กัดกร่อนและเป็นพิษ หากแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายหรือถูกเจาะ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หากเกิดเหตุการณ์เล่านั้นขึ้นให้รีบกำจัดทิ้งทันที และถ้าหากสารพิษขอแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาให้รีบออกด้วยน้ำสะอาดทันที และไปพบแพทย์

6.     หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว

พอตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่กันน้ำ และไม่ควรทำให้เปียกหรือสัมผัสกับของเหลว โปรดอย่าแช่หรือให้พอตไฟฟ้าสัมผัสกับของเหลวปริมาณมาก รวมถึงน้ำ น้ำทะเลและเครื่องดื่ม

7.     การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ระหว่างจัดเก็บ

หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้พอตไฟฟ้าเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หากไม่ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ภายใน 6 เดือน อาจจะทำให้พอตไฟฟ้าของคุณเริ่มสูญเสียความจุของแบตเตอรี่ และทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง

8.     ห้ามและหลีกเลี่ยงพอตไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่เสียหาย

หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติของพอตไฟฟ้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ผิดปกติ หรือการทำงานที่ผิดปกติ เช่น แบตเตอรี่บวม หรือการรั่วไหลของของเหลว โปรดหยุดใช้งานพอตไฟฟ้าของคุณทันที

จะเป็นอย่างไรหากไม่ทำตามคำแนะนำ ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อ Relx แต่ละรุ่นเพื่อความปลอดภัย

1.     หากคุณดัดแปลงหรือถอดแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือการระเบิดได้ และการดัดแปลงปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวเครื่องการรับประกันของตัวเครื่องจะถือเป็นโมฆะทันที

2.     หากคุณนำพอตไฟฟ้าไปตั้งไว้บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ว่าจะเป็นกลางแดด คอนโซลรถ อาจจะทำให้ตัวเครื่องของคุณเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

3.     หากพอตไฟฟ้าของคุณเกิดการรั่วไหลของสารเคมี แต่คุณยังจะใช้งานต่อ เมื่อคุณสัมผัสกับสารเคมีนั้น อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บทางผิวหนังหรือดวงตาได้

4.     พอตไฟฟ้าของ Relx แต่ละรุ่นนั้นไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่กันน้ำ หากคุณไม่ระมัดระวังพอตไฟฟ้าของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากกของเหลวหรือน้ำ ทำให้ตัวเครื่องเสียและไม่สามารถใช้งานต่อได้

5.     หากคุณเลือกที่จะใช้อุปกรณ์ที่คุณสามารถมองเห็นความผิดปกติจากภายนอกหรือสังเกตได้ถึงความผิดปกติของการทำงาน คุณอาจได้รับสารพิษ หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายได้

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @techstore (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
4,544 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด