Kardinal Stick บอกผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมต่อระบบ ทางเดินอาหาร

effects smoking on digestive tract

Kardinal Stick บอกผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมต่อระบบ ทางเดินอาหาร

               ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนับว่าเป็นสารพิษที่ประกอบด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งสารพิษจะก่อให้เกิดโรคในระบบต่างๆมากมายในร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมโดยตรงหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเลยเพียงแต่ได้รับผลกระทบจากควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมือสองที่เข้าสู่ร่างกาย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคลอย่างที่หลายๆคนเคยคิดไว้ แต่การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นยังส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างอีกด้วย Kardinal Stick จึงมีบทความเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมต่อระบบ ทางเดินอาหาร มาฝากกันค่ะ

               การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมถือว่าเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ และทำให้เกิดสารเสพติดเมื่อมีการจุดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเกิดขึ้นยาฯที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เกิดการเผาไม่ขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดควัน หน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายแห่งได้ระบุว่า สารประกอบต่างๆเกือบ 4,000 ชนิดที่มีอยู่ในควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม คือสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อกล่าวถึงโรคที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพราะคนทั่วไปมักจะคิดถึงแต่เพียงโรคที่กล่าวมาสองข้างต้นนี้ และผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมยังมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนอกเหนือจากนี้อีกมากมาย รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นยังมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารอีกด้วย    

ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมต่อโรค ทางเดินอาหาร

               การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ ตามที่เราได้ทราบกันดี ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งปอดโดยตรง แต่นอกเหนือจากนี้ยังพบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้เนื้อปอดของตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นมีความเสื่อมสมรรถภาพลงและเมื่อมีการสะสมในรูปแบบของควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่อยู่ในปอดของตัวผู้ใช้อย่างต่อเนื่องโดยโรคที่จะพบคือโรคถุงลมโป่งพองซึ่ง โรคชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงที่มักมีอาการที่รุนแรงมากที่สุดเพราะพบว่า ภายในปอดของตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นมีถุงลมอยู่มากมายที่ทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซ โดยที่จะขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาโดยผ่านกระบวนการของการหายใจแล้วจึงนำออกซิเจนเข้าสู่เลือดซึ่งการรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของตัวผู้ป่วยนั้นมีขนาดที่เล็กลงจะทำให้เนื้อปอดค่อยๆเสื่อมสมรรถภาพลงจึงจำเป็นต้องหายใจเร็วขึ้น รวมถึงในการออกแรงการหายใจนั้นต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อที่จะให้ออกซิเจนนั้นเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ แต่ไม่สามารถขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ จึงทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอจะมีอาการเหนื่อยหอบตลอดเวลาและรุนแรงขึ้นจนถึงเสียชีวิตได้เพราะโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ในระยะท้ายผู้ป่วยจะทรมานมากเนื่องจากต้องนอนอยู่กับที่และต้องได้รับออกซิเจนจากทางตลอดเวลา ซึ่งจากรายงานพบว่า ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายจะเสียชีวิตภายในระยะเวลา 10 ปีโดยมีอาการที่มีลักษณะเหนื่อยหอบตลอดเวลาจนกว่าจะเสียชีวิตลง 

               เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงผลเสียของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ พิษภัยของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นต้องขอบอกเลยว่า มีมากจนเราไม่สามารถระบุเป็นชนิดได้และโทษของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในสมัยนี้มีมากกว่าสมัยก่อนในหลายเท่า โดยที่ผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในระยะยาวผู้ป่วยจะมีอาการที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในร้อยละ 70 ทางเดียวที่จะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้นั้นคือ การที่เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างถาวร นอกจากจะเกิดผลดีต่อตัวเราเองแล้วยังเกิดผลดีต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างเราอีกด้วย สำหรับการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมแนวใหม่ที่จะช่วยให้เรื่องของการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถทำได้ในทุกคนเราสามารถเลือกวิธีที่ดีและไม่เป็นการทำลายสุขภาพของเราเองได้

               โดยการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ถือเป็นยาฯชนิดใหม่ที่ผู้ใช้จะได้รับสารนิโคตินที่ละเหยจากความร้อนของไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายโดยที่สารนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายนั้นจะสามารถกำหนดปริมาณของสารตามความต้องการของบุคคลได้ ซึ่งจะไม่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกายที่ควรจะได้รับ นับว่าในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมากในสังคมไทยเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกแบบมาอย่างมากมาย หลายประเภทซึ่งจะมีทั้งปลอดภัยมากจนถึงกระทั่งปลอดภัยน้อยจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำยาของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ไม่ส่งผลเสียในการทำลายสุขภาพร่างกาย จึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่าง Kardinal Stick ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่เป็นอันตราย ร้อยละ90 ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick สำหรับผู้ที่อยากเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมสามารถเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้จริง ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick จึงเป็นตัวเลือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง นับว่าเป็นข้อข้อดีมากมายกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ใช้กันอย่างปกติแล้วนั้น หากใครที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอยู่ แนะนำว่าให้ทุกท่านลองเปิดใจ และใครที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick ไว้ในครอบครอง คงต้องหามาใช้งานกันเป็นแน่เพราะท่านที่เลือกซื้อไปแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick และแน่นอนว่าต้องติดใจจนอยากกลับมาซื้ออีกรอบแน่นอน

Kardinal Stick Presenter Gallery

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
1,505 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด