Kardinal Stick มาบอก ผลกระทบจากการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แบบหักดิบ

effects of quitting smoking

Kardinal Stick มาบอก ผลกระทบจากการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แบบหักดิบ

               การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าบุหรี่มวนหรือบุหรี่ซอง เป็นสาเหตุของโรคที่เราสามารถป้องกันได้ แต่การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อด้านร่างกายของเรา ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลง รวมถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย ในควันของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นจะมีสารนิโคตินหรือสารอื่นๆ เป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งนิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านกระแสเลือดไปยังสมองและมีปริมาณความเข้มข้นสูงสุดหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมแล้วภายใน 1 นาที สำหรับอาการขาดนิโคตินนั้นจะพบได้ในหมู่ผู้ที่ติดบุหรี่แบบดั้งเดิมและพยายามที่กำลังจะเลิกบุหรี่แบบดั้งเดิมประมาณ 50% ซึ่งอาการเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการหยุดใช้ ในการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมแบบหักดิบ ส่งผลกระทบอย่างไร วันนี้ Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

               พฤติกรรมการเลิกใช้บุหรี่ซองหรือบุหรี่มวนของคนทั่วไป จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตัวเพื่อเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วประเภทการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคล รวมถึงการวางแผนที่จะทำให้การเลิกใช้บุหรี่แบบเก่าเป็นเรื่องที่ง่ายและสำเร็จมากยิ่งขึ้น พฤติกรรมการใช้ที่เป็นความเคยชินผู้เสพติดบุหรี่แบบเก่าประเภทนี้ มักจะมีกลิ่นบุหรี่แบบเก่าติดตัวตลอดเวลา โดยที่เราสามารถรู้ตัวเสมอว่าเรานั้นใช้บุหรี่แบบดั้งเดิมอยู่เป็นประจำ หากสังเกตจะพบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้น มักทำร่วมกับกิจกรรมบางอย่างอื่นๆ เช่น การดูหนัง การดื่มกาแฟ การดื่มเหล้าหรือมักจะเป็นช่วงเวลาที่สบายผ่อนคลาย หากเราต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะต้องสำรวจดูว่า มีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้บ้าง

               ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมบางรายที่มีการเสพติดทางร่างกายมากๆ อาการขาดนิโคตินรุนแรงจะทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมล้มเลิกความตั้งใจที่จะเลิกใช้ได้ มีการใช้ยาเพื่อรักษาอาการติดนิโคตินเพื่อใช้สำหรับอาการเลิกใช้บุหรี่ แต่จากการศึกษานั้นพบว่า สาเหตุที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมต้องเลิกการใช้ยาเพื่อรักษาอาการนั้นต้องหยุดกะทันหัน เนื่องจากมีผลกระทบข้างเคียงจากการรักษา เช่น มือสั่น ปวดศีรษะ ผลข้างเคียงที่จะพบได้บ่อย คือ อาการนอนไม่หลับ และปากแห้ง เนื่องจากยาตัวนี้จะสามารถทำให้เกิดอาการชักได้ และจากการวินิจฉัยอาการขาดนิโคตินนั้น การใช้สารนิโคตินเป็นประจำทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากหยุดใช้สารนิโคตินทันทีจะพบว่า มีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่ายขี้โมโห ขี้กังวล สมาธิไม่ดี กระสับกระส่าย อยากทานอาหารมากขึ้นหรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และหากมีอาการหนักขึ้นจะมีผลที่ทำให้ความสามารถในด้านต่างๆลดลง เช่น อาชีพที่ทำอยู่ประจำนั้นเราจะไม่สามารถทำมันได้ดี รวมถึงการเข้าสังคมจะรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างนั้นเราไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ดีเช่นเดียวกับเมื่อก่อน

               อาการถอนนิโคติน จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บุหรี่แบบเก่าเลิกใช้อย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาการถอนนิโคตินนั้นเป็นความรู้สึกในเชิงลบนั้นเป็นผลมาจากร่างกายของเราไม่ได้รับนิโคติน ทำให้มีระดับโดปามีนในสมองลดลง ซึ่งผลเชิงลบดังกล่าวนี้มักจะทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่พยายามหยุดใช้ทนไม่ได้ จนต้องกลับไปใช้อีกหรือเรียกว่า การเกิดอาการอยากใช้ขึ้น

               สำหรับผู้ที่ติดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นจำนวนมากนานจะเกิดอาการขาดนิโคตินซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญทำให้การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นไปได้ยาก วิธีที่เลิกใช้บุหรี่มวนมักจะไม่มีวิธีที่เป็นรูปแบบตายตัว สำหรับทุกคนที่จะช่วยในเรื่องของการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้ แต่หากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นพบเจอกับอาการถอนนิโคตินทุกครั้งหลังจากที่เลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะทำให้เกิดการท้อ รวมถึงไม่สามารถเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้อย่างถาวร ปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่าง บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอตไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า pod ตัวไหนดี 2022 ซึ่งเป็นการใช้ตัวช่วยทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ในการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงเป็นการลดการใช้นิโคตินที่เราสามารถกำหนดระดับการใช้เองได้ให้เหมาะสมกับร่างกายของเราที่ไม่มากเกินไปในการรับสารนิโคติน หากเรากำหนดสารนิโคตินที่เพียงพอต่อร่างกายแล้วจะไม่เกิดอาการติดนิโคตินอย่างแน่นอน ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมากในสังคมไทยเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกแบบมาอย่างมากมายหลายประเภท ซึ่งจะมีทั้งปลอดภัยมากจนถึงกระทั่งปลอดภัยน้อยจะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำยาของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ไม่ส่งผลเสียในการทำลายสุขภาพร่างกาย ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่าง Kardinal Stick ที่เป็น พอตไฟฟ้า ถือเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นมาตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แต่ไม่อยากเสียสุขภาพ 90% ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า สามารถเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้จริงภายในระยะเวลา 3 วันเพราะ มีปริมาณนิโคตินที่เหมาะสมเหมาะกับร่างกายของบุคคลที่ควรได้รับ รวมถึงยังมีความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานของการผลิตน้ำยาของผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นถือว่ามีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่รองรับการผลิตอย่างชัดเจน รวมถึงควันจากผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของ Kardinal Stick จะไม่มีกลิ่นติดตัวที่จะก่อให้โทษและอันตรายทั้งตัวผู้ใช้และบุคคลรอบข้าง อีกทั้งเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วจะพบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ประหยัดกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอีกด้วย ดังนั้นแล้วผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal stick จึงเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้อย่างถาวรและไม่เป็นการทรมานร่างกายจิตใจอีกด้วย

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @techstore (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @techstore (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
5,266 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด