Tag Archives: ใช้ผลิตภัณฑ์

ได้ทุกสไตล์ ตอบรับทุกความต้องการกับ Kardinal Stick

ได้ทุกสไตล์ ตอบรับทุกความต้องการกับ Kardinal Stick

ผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick มีการออกแบบและผลิตตัวผลิตภัณฑ์จากประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้ผู้ที่มีความต้องการนิโคตินที่ดีต่อสุขภาพ ไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

Kardinal Stick แนะนำ ใช้บุหรี่ แบบไหนปลอดภัยกับตนเอง

type smoking is most safe

จะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร ให้ปลอดภัยกับตนเองและคนรอบข้างมากที่สุด โดย Kardinal Stick จะมาแนะนำถึงวิธีที่สามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้จะไม่ 100% ก็ตาม จนสามารถเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมไปได้ในที่สุดด้วย

5,375 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด