" " " "

Tag Archives: ควันผลิตภัณฑ์

ตีแผ่เรื่องไอควันจากผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick อันตรายน้อยกว่าของเดิมจริงหรือไม่

ตีแผ่เรื่องไอควันจากผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick อันตรายน้อยกว่าของเดิมจริงหรือไม่

ไอควันจากผลิตภัณฑ์ทดแทนนั้น มีอนุภาคเล็ก และมีความละเอียดกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม สำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทน Kardinal Stick ก็เช่นกัน ที่เน้นย้ำรายละเอียดตรงจุดนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเองมีความปลอดภัยสูง

Kardinal Stick เตือน ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมที่มีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

cig smoke affects children health

Kardinal Stick มีบทความที่จะมาเตือนถึง ควันของผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิมที่มีอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก เนื่องจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก ปัจจุบันและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับควันของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายอย่างมากได้แก่ กลุ่มเด็ก

721 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด