Tag Archives: โรคร้าย

Kardinal Stick มาบอกถึงผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิม อันตรายสำหรับคนรอบข้าง

dangerous for people around

ผลิตภัณฑ์ แบบดั้งเดิม นั่นให้โทษต่อร่างกายในหลายๆด้าน นำมาซึ่งโรคร้ายที่อาจเกิดเหตุให้เสียชีวิต คนรอบข้างเองก็ได้รับโทษจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมไม่น้อยเช่นกัน Kardinal Stick จะบอกถึงโรคที่มากับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

3,973 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด