Tag Archives: ตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ตัวชี้วัดในการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม จริงหรือ

ecig indicators smoking cessation

Kardinal Stick อยากบอกว่า ในปัจจุบันจำนวนคนที่สามารถเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยวิธีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหักดิบ หรือแม้แต่การหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อค่อยๆ ลดปริมาณการใช้ลง จนสามารถเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมได้ในที่สุด

1,825 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด